Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Kap 24. Mangler - reklamasjon

Next page:
Previous page: Ansvarsgrunnlag Next page: Relativ reklamasjonsfrist

For at en mangel skal kunne gjøres gjeldende mot en leverandør, må kunden reklamere. Dette reiser tre hovedspørsmål. For det første når kunden må reklamere i forhold til når mangelen blir oppdaget. Dette er et spørsmål om relativ reklamasjonsfrist. Videre er det et spørsmål om reklamasjonens form og innhold. Endelig er det spørsmål om en siste frist for å kunne gjøre mangler gjeldende. Dette er den absolutte reklamasjonsfrist, eller en form for foreldelsesfrist.Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: AnsvarsgrunnlagNext page: Relativ reklamasjonsfrist Next page:

Next page: Relativ reklamasjonsfrist Next page:

Previous page: Previous page: Ansvarsgrunnlag