Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Ansvarsgrunnlag

Next page:
Previous page: Innledning Next page: Kap 24. Mangler - reklamasjon

Etter kjl § 40 har leverandøren et kontrollansvar tilsvarende ansvaret for forsinkelse, og også i forhold til mangler er det i dag uklart hvor langt kontrollansvaret rekker utenfor de lovregulerte områdene, se nærmere foran i avsnitt 21.2. Også ved mangel er det strenge kontrollansvaret begrenset til direkte tap, mens ansvar for indirekte krever uaktsomhet. Om direkte og indirekte tap, se nærmere i avsnitt 27.3 .

I kontraktspraksis varierer ansvarsgrunnlagene. I SSA K95 pkt. 9.4 og SSA U97(utk) pkt. 16.3.7 heter det at kunden kan kreve erstatning med mindre leverandøren «kan godtgjøre at mangelen eller årsaken til mangelen ikke kan tilskrives ham». Dette er en form for skyldansvar med omvendt bevisbyrde. Bestemmelsen tilsvarer erstatningsbestemmelsene ved forsinkelse, se ovenfor i avsnitt 21.8.

I KDL K94 pkt. 15.4 og KDL U97 pkt. 16.5 heter det bare at man kan kreve erstatning ved manglende utbedring og mislighold. Dette innebærer at ansvaret er objektivt, med unntak for force majeure. Men force majeure bestemmelsene i KDL K94 pkt. 13 og KDL U97 pkt. 14 er utformet slik at de i praksis vanskelig får anvendelse annet enn ved forsinkelser.

Erstatningen kan videre begrenses med hensyn til hvilke tap som dekkes, se avsnitt 27.3 .

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: InnledningNext page: Kap 24. Mangler - reklamasjon Next page:

Next page: Kap 24. Mangler - reklamasjon Next page:

Previous page: Previous page: Innledning