Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Gjentatte og mislykkede utbedringsforsøk

Next page:
Previous page: Vesentlig mangel Next page: Fraskrivelse av hevningsrett

Det er en grense for hvor mange utbedringsforsøk en kunde skal måtte finne seg i. På et punkt må kunden kunne si stopp, og i stedet heve kontrakten. Det er vanskelig å si generelt hvor mye som skal til før kunden kan nekte ytterligere utbedringsforsøk. Men vurderingen kan ta utgangspunkt i to temmelig forskjellige forhold. For det første vil kunden før eller senere miste troen på at utbedring vil være mulig, og han må da kunne bringe saken til en avslutning. For det annet kan utbedringsforsøkene påføre kunden så store kostnader og ulemper at ytterligere forsøk ikke lenger vil være akseptabelt.

I Rt 1935 s. 497 Myrens verksted hevet kjøper etter at leverandøren av et sildeoljemaskineri hadde søkt etter feilen i et halvt år uten at mangelen var utbedret. Retten uttalte her at man måtte ha en mer romslig frist når anlegget skulle brukes i en sammenheng hvor det ennå ikke var uttestet. Men da man ikke hadde klart å påvise feilen, og arbeidet «maatte bestaa i en fortsatt søkning efter manglene i en ubestemt tid fremover», kunne kunden heve. I Rt 1965 s. 91 fikk kunden medhold i å kunne heve etter at selger i 6 måneder forgjeves hadde forsøkt å utbedre lekkasjer i en bil. I Rt 1967 s. 1067 hevet kjøper etter ca to år med forsøk på å tette lekkasjer i en tankbil. Se videre dansk dom U 1974 s. 557 SøHa hvor kunden fikk medhold i å heve kjøp av et bokholderianlegg etter ca 3 måneder med feil og en rekke mislykkede utbedringsforsøk. I 1986-03-17 Vestre landsret(196) fikk kunden ikke medhold i hevning, men fikk erstatning etter flere utbedringsforsøk.(197)

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Vesentlig mangelNext page: Fraskrivelse av hevningsrett Next page:

Next page: Fraskrivelse av hevningsrett Next page:

Previous page: Previous page: Vesentlig mangel