Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Innledning

Next page:
Previous page: Heving Next page: Vesentlig mangel

Hevning vil være aktuelt dersom den leverte ytelse lider av en mangel som leverandøren ikke har utbedret eller ikke kan utbedre uten vesentlig kostnad eller ulempe for kunden. Det må videre være slik at mangelen har vesentlig betydning for kundens anvendelse av det leverte system, slik at han vanskelig kan leve med feilen.

I praksis vil hevning som følge av mangel etter levering ofte skape enda større problemer for kunden enn hevning på grunn av forsinkelse. Mangler vil gjerne vise seg etter at systemet er tatt i bruk. Det vil derfor forutsette at kunden går tilbake til sitt tidligere system, eller finner fram til alternative løsninger. I praksis kan dette være vanskelig og tidkrevende. En kunde vil derfor som regel strekke seg langt for å unngå hevning.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: HevingNext page: Vesentlig mangel Next page:

Next page: Vesentlig mangel Next page:

Previous page: Previous page: Heving