Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Mangler ved konsulentavtaler

Next page:
Previous page: Mangelfull oppfyllelse av sideforpliktelser Next page: Mangler ved avtaler om vedlikehold og programservice

I mangelsvurderingen møter man igjen problemet med at konsulentavtaler ikke er enhetlig avtaletype, se (. Den som har påtatt seg å levere et bestemt resultat, har mangelsansvar på linje med andre leverandører. Men for den som har påtatt seg et rådgivningsoppdrag, og dermed en omsorgsforpliktelse, blir mangelsvurderingen en annen. Vurderingstemaet blir her om konsulenten har ytt en tilstrekkelig innsats, og om innsatsen holder den faglige standard man må forvente. Et klart, men noe spesielt eksempel på dette er RG 1997 s. 1 Eidsivating, hvor en bank ble holdt ansvarlig for tap etter mangelfull investeringsrådgivning. Banken anbefalte investeringer i AS Investa uten å ha foretatt noen nærmere analyse av dette, og investor tapte betydelige beløp etter gjeldsforhandlinger i Investa.(183)

I praksis synes slike saker å komme opp som et spørsmål om erstatningsansvar der man har gitt uheldige råd, og disse har ledet til et økonomisk tap.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Mangelfull oppfyllelse av sideforpliktelserNext page: Mangler ved avtaler om vedlikehold og programservice Next page: