Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Mangelfull oppfyllelse av sideforpliktelser

Next page:
Previous page: Mangler ved deler av leveransen Next page: Mangler ved konsulentavtaler

Med sideforpliktelser menes her tilleggsforpliktelser som er en forutsetning for fullstendig oppfyllelse av kontrakten. Dette kan gjelde montering, opplæring, osv. Hvorvidt man skal regne montering som en del av hovedforpliktelsen eller som en sideforpliktelse, er i noen grad en smaksak.(181)

Manglende oppfyllelse av sideforpliktelse vil være et mislighold av hele avtalen. Det har ingen betydning at leverandøren har overlatt oppfyllelsen av denne sideforpliktelsen til en tredjemann, se Rt 1980 s. 1586 Veikko. Det er også uten betydning at det skal betales separat for denne sideforpliktelsen, se Rt 1953 s. 523 Klippfisk.

Hvis manglende oppfyllelse av sideforpliktelser ikke har vesentlig betydning for kundens bruk av hovedgjenstanden, bør det ikke kunne gi grunnlag for hevning. Man kan f.eks. tenke seg manglende opplæring. Dersom slik opplæring kan fås annet sted, vil kunden fortsatt kunne få full nytte av hovedgjenstanden. Men dette kan gi grunnlag for prisavslag ut fra den betraktning at kunden ikke skal betale for opplæring de ikke har fått. Videre vil kunden kunne kreve erstatning for eventuelle merutgifter ved å engasjere tredjepart til opplæringen, og for eventuelle forsinkelser ved at man ikke kan ta det leverte system i bruk på det tidspunkt som opprinnelig var forutsatt.

I den danske dommen 1987-02-27 Svendborg(182) ble det ansett for en mangel ved leveransen at selgeren ikke hadde gitt kjøper nødvendig instruksjon.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Mangler ved deler av leveransenNext page: Mangler ved konsulentavtaler Next page:

Next page: Mangler ved konsulentavtaler Next page:

Previous page: Previous page: Mangler ved deler av leveransen