Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Mangler ved deler av leveransen

Next page:
Previous page: Mangelsvurderingen ved utviklingskontrakter Next page: Mangelfull oppfyllelse av sideforpliktelser

Et spørsmål som har dukket opp flere ganger i praksis, er om man skal vurdere den leverte ytelse som en enhet slik at hele ytelsen eventuelt er mangelfull, eller om man skal vurdere leveransens deler for seg. Dette kan omskrives til et spørsmål om hva som er én leveranse, og hva som skal anses for flere selvstendige leveranser. I praksis har det gjerne vært slik at det leverte utstyr fungerer, mens leverandøren ikke makter å levere tilfredsstillende programmer. I rettspraksis har man vært lite villig til å akseptere at utstyr og programmer skal betraktes som separate ytelser, selv om det skulle være utarbeidet separate kontrakter for de to delene av en leveranse. Man har betraktet leveransen som en enhet, slik at en eventuell mangel rammer hele leveransen.(180)

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Mangelsvurderingen ved utviklingskontrakterNext page: Mangelfull oppfyllelse av sideforpliktelser Next page: