Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Leverandørens opplysninger

Next page:
Previous page: Kundens forutsetninger Next page: Manglende opplysninger

Kunden skal kunne stole på de opplysninger som leverandøren gir. Dette gjelder selvsagt opplysninger som leverandøren gir i kontrakten. Men også opplysninger gitt i markedsføringen eller som leverandøren på annen måte har gitt om systemet, vil ha betydning for mangelsvurderingen, hvilket følger direkte av kjl § 18. Kunden skal kunne stole på leverandørens opplysninger, og skal ikke behøve å kontrollere at det som sies er riktig. Dette er klart slått fast i rettspraksis, se Rt 1960 s. 1055 Generator og Rt 1992 s. 166 Telemarksbankens hjullastere.(168) Men man må skille mellom faktiske opplysninger og selgers vurderinger.(169) Opplysninger gis også ofte med ulike grader av forbehold, med oppfordring om undersøkelser, osv. I såfall må man vurdere leverandørens opplysninger mot kundens aktsomhet.(170)

I praksis kan det i ettertid være vanskelig å dokumentere hva som faktisk har blitt sagt. Opplysninger som fremkommer i brosjyrer, tilbudsbrev og annet salgsmateriale, vil man uten problemer kunne dokumentere. Men den som bare kan vise til muntlige utsagn fra salgsmøter og forhandlinger, kan komme til å tape en rett han egentlig har, fordi han ikke i tilstrekkelig grad kan underbygge sine påstander.(171) Hvis opplysningene gjelder forhold som har betydning for kjøper, bør denne derfor sørge for å få det med kontraktens spesifikasjon av ytelsen. En salgsrepresentant som har en stor del av sin lønn som provisjon av de salg han foretar, kan lett komme til å love litt mer enn det leverandøren kan klare å holde. Løfter som leverandøren ikke tør vedkjenne seg skriftlig i kontrakten, bør man ikke stole på. Og dersom leverandøren har kommet med mange løfter av denne karakter, bør man nok vurdere om man i det hele tatt vil stole på leverandøren.

Før inngåelsen av en kontrakt som jeg i sin tid kom til å arbeide med, hadde leverandørens representant gitt kunden kopi av manuskriptet til salgspresentasjonen. Etterhvert som det ble vanskelig å oppfylle alle løftene som var gitt, og det viste seg at systemet slett ikke var så ferdigutviklet og gjennomtestet som leverandøren hadde gitt inntrykk av, angret nok leverandøren på at de hadde gitt fra seg dette. Leverandøren ble flere ganger møtt med sitater fra dette manuskriptet når de forsøkte å komme seg unna de løfter som var gitt.

Hvis man først kommer til at opplysninger er gitt, slipper ikke leverandøren unna sitt ansvar for å oppfylle i henhold til disse. Selv om kontrakten sier at leverandøren ikke er bundet av annet enn det som står i denne kontrakten, vil han ikke slippe unna løfter som er gitt tidligere dersom disse ikke er korrigert siden.

Dersom den leverte ytelse ikke stemmer med oppgitte spesifikasjoner for produktene, er dette uten tvil en mangel, se Rt 1992 s. 166 Telemarksbankens hjullastere. Se også Rt 1964 s. 65 Glamox hvor produsenten reklamerte med at en lysarmatur hadde «enestående høy refleksjonskoeffisient, 96%», men hvor armaturen bare hadde normal refleksjonskoeffisient, 82%. Produsenten ble ansett erstatningsansvarlig for tap andre hadde lidt som følge av den misvisende reklamen. Se også Rt 1970 s. 794 Grytemaskin hvor leverandøren ville ha vært bundet av produktspesifikasjon angitt i tilbudet, om ikke denne hadde blitt fraveket i senere forhandlinger. Men opplysninger om resultater oppnådd i en prøve er ikke nødvendigvis garanti for at andre, under andre forutsetninger, vil oppnå de samme resultater, se Rt 1931 s. 1195 Myrens Verksted. På den annen side vil man ikke bli bundet av løst skryt, se Rt 1978 s. 678.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kundens forutsetningerNext page: Manglende opplysninger Next page:

Next page: Manglende opplysninger Next page:

Previous page: Previous page: Kundens forutsetninger