Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Innledning

Next page:
Previous page: Kap 22. Faktiske mangler Next page: Når foreligger det en mangel?

Et dataprogram er et omfattende og komplisert sett av instruksjoner som virker sammen. Vanlige brukerprogram kan inneholde flere millioner instruksjoner. I praksis vil programmer av noe omfang og kompleksitet aldri være helt feilfrie. Det er i praksis ikke mulig å finne og rette alle feil i et program. I tillegg til at det ville kreve en uforholdsmessig omfattende testing, kommer at det alltid er en risiko for å introdusere nye feil når man retter opp gamle. Dette betyr at kunden ikke kan vente et absolutt feilfritt program, og at ikke enhver feil vil innebære at kjøpsrettsinnsigelser kan gjøres gjeldende mot leverandøren.

Det har vært hevdet at ikke enhver feil vil være en mangel.(159) Hvorvidt man sier at det ikke er en mangel, eller at man sier at mangelen er så uvesentlig at mangelssanksjoner ikke kan gjøres gjeldende, er langt på vei en smaksak. Hvis det er feil som er uvesentlig betydning for kunden, og de ikke på rimelig måte kan utbedres, må kunden akseptere dette. Den relevante sanksjonen ville ha vært prisavslag. Men hvis feilen er av en slik art at verdien ikke reduseres, så er det heller ikke grunnlag for prisavslag.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kap 22. Faktiske manglerNext page: Når foreligger det en mangel? Next page:

Next page: Når foreligger det en mangel? Next page:

Previous page: Previous page: Kap 22. Faktiske mangler