Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Avvising av mangelfull ytelse

Next page:
Previous page: Ansvarsgrunnlag ved annen erstatning enn dagbot Next page: Forsinkelse som skyldes kundens forhold

Spørsmålet om når en ytelse kan avvises, hører hjemme under drøftelsen av mangler. Men den kontraktsteknikk som ofte benyttes, innebærer at mangler transformeres til forsinkelse, og at det er kontraktens forsinkelsessanksjoner som gjøres gjeldende. Dersom den leverte ytelse ikke aksepteres av kunden, anses den ikke som levert. Dermed løper f.eks. dagbot fram til manglene er utbedret.

Ved denne form for regulering oppnår man en rettsteknisk forenkling så lenge manglene ikke er uvesentlige. Kunden kan holde tilbake betaling, og kan kreve dagbot inntil manglene er utbedret. Leverandøren vet på sin side at han må utbedre manglene innen utløpet av dagbotsfristen. Men det gir i utgangspunktet en intet-eller-alt løsning, som gjør løsningen mindre egnet for mangler som ikke er vesentlige. Dette kan riktignok modifiseres ved at dagbot bare regnes av den del av ytelsen som er forsinket (her: er mangelfull/uferdig), eventuelt at dagbot nedsettes. Men i praksis vil man få en godkjenning med forbehold, som ikke er regulert i kontrakten. Hvis man har en kontrakt som i utgangspunktet knytter mangelsinnsigelser til utfallet av en leveranseprøve, og bare gir kunden svært begrensede mangelsbeføyelser etter at levering har skjedd, kan det også være vanskelig å forholde seg til mindre mangler.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Ansvarsgrunnlag ved annen erstatning enn dagbotNext page: Forsinkelse som skyldes kundens forhold Next page: