Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Erstatning etter utløpet av avtalt dagbotperiode

Next page:
Previous page: Leverandørens interpellasjonsrett -- suspensjon av hevningsrett ved varsel om forsinkelse Next page: Ansvarsgrunnlag ved annen erstatning enn dagbot

Dersom levering ikke har skjedd innen utløpet av dagbotperioden vil kunden vanligvis kunne kreve erstatning utover den begrensning dagboten representerer. Slike erstatningsbestemmelser finnes i SSA K95 pkt. 10.6 og KDL K94 pkt. 15.4. I de fleste tilfeller vil dette si erstatning når man har fått en situasjon hvor kunden kan heve. Men dersom det er avtalt tilleggsfrist etter dagboten, vil det også gjelde erstatning i denne perioden. Ansvarsgrunnlaget for slik erstatning drøftes nedenfor i avsnitt 21.8.

Man må ta stilling til om en eventuell erstatning ut over dagbot skal kunne gjøres gjeldende uavhengig av hevning, eller om erstatning bare skal kunne kreves dersom man hever avtalen. I IT-kontrakter synes det å være mest vanlig at erstatning ikke er avhengig av at kontrakten heves. På andre kontraktsområder synes praksis å være en annen. Både i NS 3401 pkt. 34.1 og NLM 94 pkt. 48 er erstatning utover dagbot betinget av at kunden hever kontrakten. Dersom man bare kan kreve erstatning hvis kunden hever, kan man si at leverandøren spiller høyere. Hvis kunden ikke ser seg tjent med å heve, kan dette lede til at han også avstår fra erstatning. Men det kan også medføre at kunden velger å heve for å kunne kreve erstatning, selv om han egentlig ønsker å fastholde kontrakten mot å få en erstatning utover dagboten. Hvis ytterligere erstatning er avhengig av at kontrakten heves, kan det også innebære at kunden vil være mindre villig til å akseptere forsinkelse utover avtalt hevningsfrist.

I de forhandlinger som bør føres i en slik situasjon, vil erstatning være et viktig spørsmål uansett om kontrakten gir kunden krav på dette eller ikke, se nærmere i kapittel 29. Men en kunde som egentlig ikke ønsker å heve, står sterkere i slike forhandlinger dersom kontrakten gir krav på erstatning selv om kontrakten ikke heves.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Leverandørens interpellasjonsrett -- suspensjon av hevningsrett ved varsel om forsinkelseNext page: Ansvarsgrunnlag ved annen erstatning enn dagbot Next page: