Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Forsinkelse utover dagbotperioden

Next page:
Previous page: Annen erstatning mens dagbot løper Next page: Heving

Når man har nådd maksimal dagbot, vil kunden vanligvis ha rett til å heve avtalen.

Dersom dagbotperioden løper ut uten at levering har skjedd, er spørsmålet om kunden kan gjøre nye sanksjoner gjeldende. Dagboten slutter å løpe, så i den grad nye sanksjoner ikke aktiviseres, står kjøper uten andre pressmidler enn det som ligger i å holde tilbake egen ytelse.

I praksis vil kunden ha rett til å heve enten umiddelbart eller etter en viss tilleggsfrist, se nærmere i kapittel 21.7. Videre vil kunden kunne kreve erstatning for økonomisk tap utover dagboten, enten dersom kontrakten heves eller uavhengig av hevning. Erstatning drøftes nærmere i avsnitt ?.

Når dagbotperioden har løpt ut er det ikke lenger noen form for automatikk i misligholdssanksjonene. Kunden må (senest) da ta styring med situasjonen, og sørge for at situasjonen ikke bare flyter. Dette drøftes nærmere i kapittel 29.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Annen erstatning mens dagbot løperNext page: Heving Next page:

Next page: Heving Next page:

Previous page: Previous page: Annen erstatning mens dagbot løper