Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Innledning

Next page:
Previous page: Dagbot Next page: Utformingen av dagbotsklausuler, dagbotens størrelse

En dagbotklausul har to hovedfunksjoner. Den setter for det første en fast norm for utmåling av erstatning ved forsinkelse av en viss varighet. For det annet har den et visst preg av straff for forsinkelse, noe som også reflekteres i selve ordet «dagbot» eller «dagmulkt». En dagbotklausul kombineres gjerne med en bestemmelse om at kontrakten kan heves etter et nærmere bestemt tidsrom.

I Rt 1924 s. 1244 la Høyesterett vekt på at man i kontrakten hadde fastsatt «erstatning pr dag», og ikke brukt en betegnelse som dagbot eller lignende. Man la da til grunn at dette var en normaltapserstatning uten pønalt preg, og at kunden da ikke kunne kreve den kontraktsfestede erstatning i et tilfelle hvor det var klart at kunden ikke hadde tapt på uteblitt levering, men snarere tjent på det.

Dagbot kan bare kreves dersom forsinkelsen kan gjøres gjeldende mot leverandøren, se nærmere avsnitt 21.2. Dette vil si at dersom forsinkelse skyldes kundens forhold eller forhold som suspenderer leverandørens plikt til å levere, løper det ikke noen dagbot.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: DagbotNext page: Utformingen av dagbotsklausuler, dagbotens størrelse Next page:

Previous page: Previous page: Dagbot