Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Rett til å holde tilbake egen ytelse (detensjonsrett)

Next page:
Previous page: Forsinkelsen må kunne gjøres gjeldende mot leverandøren Next page: Plikt til å varsle om forsinkelse

Mislighold gir den annen part rett til å holde tilbake egen ytelse. I praksis vil dette si at kunden ikke plikter å betale før kontraktsmessig levering har skjedd. Dette vil først og fremst ha betydning ved forsinkelse, fordi man ved faktiske eller rettslige mangler gjerne vil ha betalt før misligholdet gjøres gjeldende.

Retten til å holde tilbake egen ytelse vil ofte ikke oppleves som en sanksjon ved forsinkelse, fordi man som kunde ikke gjør annet enn å forholde seg passiv. Man ser det gjerne som en selvfølge at man ikke betaler for noe som man ennå ikke har fått. Men en slik utsettelse av betaling kan være svært følbar for leverandøren, og kunden kan oppnå at de deler av ytelsen som er levert, finansieres av leverandøren i lang tid. Retten til å holde tilbake egen ytelse bidrar derfor til å gi et oppfyllelsespress på den annen part.

Dersom en del av kontraktsummen betales på forskudd, vil virkningene av å holde tilbake penger bli mindre. Her kan resultatet i stedet bli at det er kunden som må finansiere noe han ikke har fått. Det kan være aktuelt å ta slike forhold i betraktning når man skal fastsette størrelsen på en eventuell dagbot.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Forsinkelsen må kunne gjøres gjeldende mot leverandørenNext page: Plikt til å varsle om forsinkelse Next page: