Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Forsinkelse som skyldes kundens forhold

Next page:
Previous page: Avvising av mangelfull ytelse Next page: Kap 22. Faktiske mangler

Dersom oppstått forsinkelse skyldes kundens forhold, vil kunden ikke kunne gjøre sanksjoner gjeldende mot leverandøren. Konsekvensene blir ikke bare at kunden ikke kan kreve dagbot, erstatning eller heve kontrakten. Han må også betale i henhold til den inngåtte avtale slik at han må betale før levering er skjedd. Kunden kan også bli erstatningsansvarlig for leverandørens merutgifter og annet tap som følge av forsinkelsen, se nærmere kapittel 26.

Det mest praktiske her vil være manglende medvirkning under utviklingsfasen eller i forbindelse med levering. Når forsinkelsen først har oppstått, kan det imidlertid være vanskelig å avgjøre hvem som har forårsaket forsinkelsen. Det typiske er kanskje at samarbeidet har gått dårlig, at det har vært gjort endringer i prosjektet underveis uten at konsekvensene er avklart, og at skylden er noenlunde jevnt fordelt mellom partene. Problemene kan forebygges med ryddig dokumentasjon av problemer underveis, men vil være vanskelige å løse opp etterpå. Se ND 1989 s. 453 Gulating som eksempel på sak hvor leverandøren ikke fikk medhold i påstand om at forsinkelse skyldtes kundens forhold, bl.a. fordi dette ikke ble tatt opp den gang saken var aktuell og det var enkelt å sikre nødvendig bevis.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Avvising av mangelfull ytelseNext page: Kap 22. Faktiske mangler Next page:

Next page: Kap 22. Faktiske mangler Next page:

Previous page: Previous page: Avvising av mangelfull ytelse