Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Kap 20. Generelt om leverandørenens kontraktsbrudd

Next page:
Previous page: Del IV. Kontraktsbrudd / mislighold Next page: Kap 21. Forsinkelse

Jeg har ikke noe grunnlag for å mene om kontraktsbrudd fra leverandør eller kunde er mest vanlig. Men det er i alle fall leverandørens kontraktsbrudd som vanligvis vies størst oppmerksomhet i kontrakten, da det er dette som kan gi de vanskeligste situasjonene. Det er ved påstand om mislighold/kontraktsbrudd at problemene flyter opp til overflaten, og det viser seg om man har fått til en hensiktsmessig regulering.

Ved utvikling av programvare kan det nesten synes som om det er mer regelen enn unntaket at prosjektene ikke lar seg gjennomføre som forutsatt.

Det er i praksis tre former for kontraktsbrudd som det er aktuelt å vurdere. Den første er forsinkelse, som både omfatter at avtalt ytelse blir levert for sent, og at den ikke blir levert i det hele tatt. Videre har man faktiske mangler, som innebærer at den leverte ytelse ikke er i samsvar med det som skal leveres i henhold til kontrakten. Endelig er det rettsmangler, som innebærer at leverandøren ikke har tilstrekkelig rettslig rådighet over det som leveres. I praksis vil det særlig være manglende opphavsrett til de leverte programmer som vil være aktuelt.

Det er ikke nødvendig å foreta en nærmere regulering av kontraktsbrudd i kontrakten med mindre man har til hensikt å fravike bakgrunnsretten. Men man bør da kjenne bakgrunnsretten, slik at man vet hva som er «default» regulering for den type avtale man inngår. Det er en ganske stor forskjell på å la være å regulere fordi man mener det ikke er nødvendig å fravike bakgrunnsretten, og å la være å regulere fordi man ikke har tenkt igjennom spørsmålet.

Selv om man ikke har til hensikt å fravike bakgrunnsretten, kan det være hensiktsmessig med en samlet regulering i kontrakten dersom man ikke kan regne med at partene kjenner gjeldende rett på området. Det vil også ofte være enklere å forhandle ut fra kontraktens ordlyd enn ut fra en bakgrunnsrett som partene i liten grad kjenner, dersom man får problemer med oppfyllelsen og man ønsker å finne en løsning ad forhandlingsvei.

Når man skal regulere mislighold, vil man kunne regulere hva som skal anses for kontraktsbrudd, samt hvilke rettigheter og plikter partene har ved kontraktsbruddet.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Del IV. Kontraktsbrudd / misligholdNext page: Kap 21. Forsinkelse Next page:

Next page: Kap 21. Forsinkelse Next page:

Previous page: Previous page: Del IV. Kontraktsbrudd / mislighold