Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Hjemmemaskiner, bærbare maskiner, etc.

Next page:
Previous page: Rettigheter til kodebiblioteker, "run-time moduler", "clip-art" m.v. Next page: Rett til overdragelse

Mange brukere disponerer etterhvert flere datamaskiner. Man har kanskje en stasjonær maskin på kontoret, og i tillegg en bærbar maskin som brukes hjemme og andre steder. Kanskje har man en stasjonær maskin hjemme i tillegg til eller i stedet for en bærbar maskin. Brukeren vil her, med god grunn, oppleve det som lite rimelig at han skal måtte betale for disposisjonsrett for programmet på to eller tre maskiner, når han aldri bruker mer enn en om gangen.

Utgangspunktet er klart: Man har ikke rett til å fremstille eksemplar av et program på flere maskiner. Selv om det kan diskuteres om man uten nærmere avtale likevel har rett til å gjøre programmet tilgjengelig på en tjenermaskin, kan det ikke være tvil om at man ikke kan installere programmet på flere maskiner. Men man må vel kunne si at en ubetinget fastholdelse av regelen om ikke å kunne fremstille eksemplarer i slike situasjoner, ikke akkurat bidrar til å fremme respekten for opphavsmannens enerett til eksemplarfremstilling.

Noen leverandører av typiske masseprogrammer gir i sine vilkår brukeren en begrenset rett til å installere programmet på flere maskiner. Denne retten vil i såfall være noe brukeren har i kraft av avtalen, og ikke direkte i kraft av opphavsretten. For å finne omfanget av denne disposisjonsretten må man derfor lese avtalevilkårene fra den enkelte leverandør. Det vanlige er at retten forutsetter at programmet bare brukes på en maskin om gangen. I Lotus' programvareavtale heter det f.eks:

«Dersom programvaren er lagret på en datamaskin som ikke er filtjeneren i nettverket, kan primærbrukeren også bruke Programvaren på en hjemme-PC og/eller laptop-maskin, forutsatt at Programvaren bare brukes på en maskin av gangen.»

Andre leverandører av PC-programvare har gjerne tilsvarende vilkår.

Selv om slike vilkår gjerne inngår i en såkalt shrink-wrap avtale, se avsnitt 4.2, så blir ikke spørsmålet om vedtagelse et direkte problem. Leverandøren kan ikke ved en ensidig erklæring begrense kundens rettigheter, men kunden trenger ikke vedta en erklæring om at rettighetshaver (leverandøren) tillater en utvidet bruk. Et annet spørsmål er om den som vil utnytte den utvidede rett også gjennom det må anses for å ha vedtatt resten av avtalen, men det spørsmålet går jeg ikke nærmere inn på.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Rettigheter til kodebiblioteker, "run-time moduler", "clip-art" m.v.Next page: Rett til overdragelse Next page: