Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Innledning

Next page:
Previous page: Avgrensning av disposisjonsrett i kontrakt Next page: Disposisjonsrett begrenset til bestemt utstyr

Som det fremgår av gjennomgangen foran, gir bakgrunnsretten bare vage og skjønnsmessige kriterier for å avgrense disposisjonsretten til de leverte programmer. Straks man beveger seg bort fra de helt enkle en-bruker avtaler kommer man ut i et usikkert område. Den i praksis eneste måten å håndtere problemet på, er gjennom en ganske presis avtaleregulering av disposisjonsretten.

Det finnes ikke noe «riktig» svar på hvordan problemet bør håndteres. Det kommer an på hva slags parter det gjelder, hvilke programtyper det er snakk om, hva slags system programmet installeres på, og ikke minst hva kunden er villig til å betale for. Målet er å komme fram til en «riktig» pris for den aktuelle utnyttelse, og å finne hensiktsmessige parametere for å regulere pris og utnyttelse. Nedenfor drøftes noen alternativer for hvordan man kan avgrense disposisjonsretten.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Avgrensning av disposisjonsrett i kontraktNext page: Disposisjonsrett begrenset til bestemt utstyr Next page: