Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Kundens taushetsplikt

Next page:
Previous page: Leverandørens taushetsplikt Next page: Del III. Rettigheter til den leverte ytelse

En leverandør kan også finne grunn til å avkreve taushetserklæring fra kunden. Men i praksis vil ikke kunden få innsyn i leverandørens virksomhet på en måte som kommer i nærheten av den innsikt leverandøren kan få i forhold hos kunden.

En kunde vil kunne få innsikt i en del av de metoder som leverandøren benytter i sitt utviklingsarbeid, og leverandøren kan betrakte dette som en bedriftshemmelighet. Men det vil ikke gi mening om kunden skal avkreves taushet om noe ved det leverte produkt, og den innsikt han ellers vil få, vil være høyst begrenset.

Kommersiell informasjon kan være sensitiv. Leverandøren vil ikke være interessert i at konkurrenter eller andre skal få innsikt i hvordan de utarbeider sine tilbud. Men slik informasjon vil gjerne bli gitt allerede i tilbudet, før det er inngått noen kontrakt. Og den vil bli gitt av leverandører som det ikke blir inngått noen avtale med, Her må derfor leverandøren kreve konfidensiell behandling av tilbudet, og et ensidig krav om konfidensialitet i tilbudsdokumentet vil strengt tatt ikke binde kunden. Dessuten vil den informasjon som måtte ligge i et tilbud raskt bli foreldet, slik at det ikke lenger har noen betydning om den hemmeligholdes eller ikke.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Leverandørens taushetspliktNext page: Del III. Rettigheter til den leverte ytelse Next page:

Previous page: Previous page: Leverandørens taushetsplikt