Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Rett til å fastholde og rett til å heve

Next page:
Previous page: Plikt til å varsle om ednringer Next page: Kap 17. Taushetsplikt

Man bør også regulere hva den annen part skal kunne gjøre i en slik situasjon. Det aktuelle spørsmålet vil særlig være rett til å fastholde eller eventuelt gå fra avtalen. Hovedregelen må være at leveringsplikten suspenderes så lenge hindringen varer, og ikke at den bortfaller helt. Men kjl § 23(2) sier at kjøperen ikke kan kreve levering dersom det «vil være vesentlig mer tyngende eller få en annen karakter enn selgeren kunne forutse eller det for øvrig vil være urimelig å kreve oppfyllelse». Det vil si at kunden har rett til å fastholde kravet om levering, slik at levering skal skje når hindringen opphører. Kundens rett til å fastholde kan eventuelt gjøres betinget av at levering medfører vesentlig utgift eller ulempe for leverandøren å levere i en slik situasjon, eller av at leverandøren for et rimelig vederlag for ekstra utgifter.

På den annen side bør kunden kunne gå fra avtalen dersom den fører til vesentlig forsinkelse. I en kontrakt har man mulighet til å angi en eksakt frist for når den annen part kan gå fra avtalen. Fristens lengde bør vurderes i forhold til eventuell dagbotsperiode.

Dersom man har grunn til å tro at hindringen vil vare lenger enn avtalt periode, bør man kunne gå fra avtalen umiddelbart. Hvis f.eks. leverandøren i sitt varsel opplyser om at man må regne med at hindringen vil vare ut over den angitte frist, må kunden kunne gå fra avtalen straks. På den annen side bør den rammende part kunne kreve å få et svar på om den annen part vil gå fra avtalen eller ikke.

Etter SSA K95 pkt. 8 og SSA LitenK pkt. 4 kan motparten gå fra avtalen dersom situasjonen varer eller må antas å vare lenger enn 90 dager, og da bare etter henholdsvis 15 og 14 dagers varsel. Den rammede part kan etter denne avtalen ikke selv gå fra avtalen. I KDL K94 pkt. 13 er det ikke satt noen frist. Etter denne kan begge parter gå fra avtalen dersom det blir særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde den.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Plikt til å varsle om ednringerNext page: Kap 17. Taushetsplikt Next page:

Next page: Kap 17. Taushetsplikt Next page:

Previous page: Previous page: Plikt til å varsle om ednringer