Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Plikt til å varsle om ednringer

Next page:
Previous page: Kontraktsregulering Next page: Rett til å fastholde og rett til å heve

Den rammede part bør i kontrakt pålegges en plikt til å varsle den annen part straks dersom slike hindringer oppstår. Han bør samtidig opplyse om hvor lenge man må anta at hindringen vil vare. Etter SSA K95 pkt. 8 har leverandøren en plikt til å varsle uten ugrunnet opphold. I den tilsvarende bestemmelse i KDL K94 pkt. 13 er ikke leverandøren pålagt noen slik varslingsplikt. Den rammede vil nok ha en slik varslingsplikt selv om det ikke fremgår av kontrakten.(123) For å forebygge konflikter og misforståelser bør likevel slike klare handlingsplikter fremgå direkte av kontrakten.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: KontraktsreguleringNext page: Rett til å fastholde og rett til å heve Next page:

Previous page: Previous page: Kontraktsregulering