Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Salgspant

Next page:
Previous page: Økonomiske garantier Next page: Kap 14. Endringer etter kontraktsinngåelsen

Salgspant innebærer at leverandøren eller en annen kredittyter har pant i de leverte gjenstander, etter reglene i pantel §§ 3-14 ?? 3-22. Salgspant kan etter pantel § 3-14 avtales ved salg av løsøre.(106)

Utstyr er løsøre, så det er ingen tvil om at det kan avtales salgspant for slike ytelser. Spørsmålet er om det også kan avtales salgspant i programvare. Når man skal ta stilling til dette, kommer spørsmålet om hvorvidt et datamaskinprogram er løsøre eller ikke, virkelig på spissen.

Spørsmålet lar seg ikke besvare generelt. I den grad kunden får overdratt eiendomsretten til eksemplar av et program, bør dette eksemplaret kunne regnes som løsøre slik at det dermed kan avtales salgspant. Et argument mot å kunne avtale salgspant, er at erverver også får overdratt visse opphavsrettslige beføyelser. Etter min mening bør man kunne legge til grunn at beføyelser som følger programmet etter bestemmelsene i åvl §§ 39g ?? 39i også følger eksemplaret når dette salgspantsettes. Men beføyelser utover dette, som følger av avtalen mellom partene, vil neppe kunne omfattes av et salgspant. Dette må også gjelde rett til eksemplarfremstilling § 39h som går utover det som følger av selve programmets formål. En eventuell utvidet rett til eksemplarfremstilling som følger av selve leveransens formål, vil ikke kunne omfattes av et salgspant.(107)

Hvorvidt og eventuelt i hvilket omfang det gyldig kan avtales salgspant i datamaskinprogrammer er usikkert. Lov og forarbeider gir ingen veiledning, det er ingen rettspraksis om spørsmålet, og det er bare i liten grad drøftet i teorien. Den leverandør som ønsker å sikre seg på denne måten kan sørge for å få det inn i sine avtaler. Men han må være forberedt på at et slikt pant helt eller delvis kan bli underkjent om det prøves for retten.

I KDL U97 pkt. 9.5 heter det at leverandøren har salgspant i helt eller delvis leverte produkt (programvare) og eventuell dokumentasjon. Spesielt utviklet programvare kan åpenbart ikke regnes som løsøre, slik at salgspant her er utelukket. ? ta inn en slik klausul i en utviklingsavtale bidrar bare til å gi leverandøren en falsk trygghet som ikke vil være noe verdt om den settes på prøve.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Økonomiske garantierNext page: Kap 14. Endringer etter kontraktsinngåelsen Next page:

Previous page: Previous page: Økonomiske garantier