Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Plikt til å opprettholde kompetanse

Next page:
Previous page: Innledning Next page: Kap 13. Betalingsbetingelser

?? betalbar service

For kunden kan det være viktig å sikre seg muligheter for service også etter utløpet av reklamasjonsperiode og en eventuell garantiperiode, også om det ikke inngås avtale om vedlikehold og/eller programservice. Dette vil være tjenester det betales for på vanlige vilkår, og i utgangspunktet vil også leverandøren være interessert i å yte slike tjenester. Men man kan komme til et punkt hvor leverandøren ikke lenger finner det lønnsomt å opprettholde organisasjonens kompetanse på gamle systemer.

Så lenge de personene som utviklet systemet fortsatt finnes i leverandørens organisasjon, vil det i praksis ikke være et stort problem. Men når disse slutter og det eventuelt blir spørsmål om å lære opp nye, kan man risikere at leverandørens kompetanse på det aktuelle produktet forsvinner. Dermed står kunden der, uten praktiske muligheter for å kunne få nødvendig programservice m.v.

For å gardere seg mot dette, er det vanlig å ta inn bestemmelser om at leverandøren er forpliktet til å tilby vedlikehold å service i en nærmere angitt periode. I KDL K94 pkt. 10.3 og SSA K95 pkt. 4.4 er denne perioden satt til 5 år, uavhengig av om det tegnes vedlikeholdsavtale. I den tidligere SSA K90 pkt. 4.4 var perioden 7 år. I SSA U97(utk) pkt. 12 har leverandøren en tilsvarende plikt i 5 år, mens KDL U97 ikke pålegger leverandøren slike plikter.

Ved å binde leverandøren til å tilby vedlikehold i en viss periode, kan kunden også sikre seg mot en viss form for salgspress som man til tider kan se fra noen leverandører: Man sender ut melding til sine kunder om at man ikke lenger vil gi support på sine gamle systemer, og anbefaler kunden å kjøpe de nye systemene som leverandøren tilbyr i stedet. Kunder kan i en slik situasjon føle seg presset til å foreta utskiftinger tidligere enn de hadde planlagt.

For store spesielt utviklede systemer kan det være nødvendig med service i en lang periode. Det er fortsatt en del systemer som opprinnelig ble utviklet på 60-tallet som rusler og går, og som brukes til viktige oppgaver. For standardsystemer kan perioden være kortere. Men programmer endres ikke så fort som maskinvaren, så 5 til 7 år er ikke uvanlig levetid for programmer før man eventuelt foretar en total utskifting. Noen av de som har gamle basissystemer sliter f.eks. i dag med «?r 2000» problemet. Leverandørens serviceforpliktelser kan være avgjørende for om de kan kreve at leverandøren foretar de nødvendige endringer i systemet, enten det skjer innenfor en vedlikeholdsavtale eller som betalt service.

Det er ikke sagt noe om hvilke sanksjoner som skal gjelde dersom leverandøren ikke oppfyller slike forpliktelser, og jeg kjenner ikke noen tilfeller hvor dette er blitt satt på spissen. I praksis kan det vanskelig tenkes annet enn erstatning. Dersom det er inngått en avtale om deponering av kildekode, se kapittel 19, bør det også gi grunnlag for å hente ut kildekoden.

I noen kontrakter kreves det også at leverandøren skal holde delelager. I SSA K90 pkt. 4.4 het det at leverandøren pliktet å gi tilgang til reservedeler, holde delelager m.m. i en tilsvarende periode. I SSA K95 er dette tatt ut. En slik plikt vil i praksis først og fremst være nødvendig for spesialutviklet utstyr, og da bare hvis det ikke er satt sammen av standard komponenter.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: InnledningNext page: Kap 13. Betalingsbetingelser Next page:

Next page: Kap 13. Betalingsbetingelser Next page:

Previous page: Previous page: Innledning