Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Innledning

Next page:
Previous page: Kap 12. Leverandørens plikter etter levering Next page: Plikt til å opprettholde kompetanse

Etter at levering har skjedd, kan man i utgangspunktet anse leverandørens plikter overfor kunden som oppfylt. Dog slik at han fortsatt vil ha ansvar for eventuelle mangler.

Dersom leverandøren skal ha noen plikter etter levering utover mangelsansvaret, må dette avtales særskilt. Dette vil da gjerne skje ved at leverandøren gir en eller annen form for garanti, se avsnitt 22.9.

Ofte ser man at det avtales en periode med inkludert vedlikehold eller fri brukerveiledning pr telefon i en periode etter levering. Leverandørens forpliktelse vil da måtte avgrenses på samme måte som man avgrenser pliktene etter en vedlikeholdsavtale, se ovenfor i . Dersom vedlikeholdsavtale ikke inngås, vil man måtte avtale leverandørens plikter i leveringsavtalen.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kap 12. Leverandørens plikter etter leveringNext page: Plikt til å opprettholde kompetanse Next page:

Next page: Plikt til å opprettholde kompetanse Next page:

Previous page: Previous page: Kap 12. Leverandørens plikter etter levering