Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Tjenesteavtaler

Next page:
Previous page: Rett til fristforlengelse Next page: Kap 10. Testing og godkjennelse

For en del typer av tjenesteavtaler vil man ikke kunne definere et leveringstidspunkt på samme måte som man kan gjøre for en leveranseavtale.

Dersom tjenesteyter har påtatt seg å prestere et bestemt resultat, vil man kunne fastsette et tidspunkt for når resultatet skal være nådd. Dermed får man også et leveringstidspunkt. Gjelder det derimot en omsorgsforpliktelse, vil man ikke kunne kreve mer enn at innsatsen skal ytes innenfor en nærmere angitt tidsperiode. Arbeidet skal være påbegynt på eller innen et nærmere angitt tidspunkt, og man kan f.eks. avtale at det innenfor et tidsrom skal ytes et antall timeverk. Men så lenge tjenesteyter ikke har forpliktet seg i forhold til et resultat, vil man ikke kunne fastsette tidspunkt for når et resultat skal være nådd, og man kan ikke teste det som er prestert i forhold til avtalte resultater.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Rett til fristforlengelseNext page: Kap 10. Testing og godkjennelse Next page:

Next page: Kap 10. Testing og godkjennelse Next page:

Previous page: Previous page: Rett til fristforlengelse