Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Leveringstidspunkt

Next page:
Previous page: Leveringsplan Next page: Rett til fristforlengelse

Det er viktig å fastsette et klart skjæringspunkt for når systemet skal anses for å være levert. En rekke rettsvirkninger knytter seg til levering stidspunktet, bl.a. risikoovergang, forsinkelse og betalingsplikt, slik at det ikke bør være noen uklarheter her. Alternativene vil gjerne være når installasjonen er ferdig, etter at det er gjennomført godkjenningsprøve med positivt resultat, eller etter utløpet av den tid kunden har til testing.(88)

I SSA K95 pkt. 1.3.c anses levering for å ha skjedd første virkedag etter at kunden har sendt leverandøren skriftlig melding om at ytelsen anses ferdig levert eller gjennomført i henhold til avtalen, forutsatt at dette skjer før utløpet av godkjenningsperioden. Hvis slik melding ikke er sendt innen utløpet av godkjenningsperioden (og det ikke er reklamert på mangler som ennå ikke er utbedret), anses levering for å ha skjedd første virkedag etter godkjenningsperiodens utløp. Etter SSA K95 pkt. 1.3.a skal godkjenningsperioden vare i tre måneder dersom ikke annet avtales i bilag til avtalen. I praksis betyr det at systemet ikke anses levert før tre måneder etter at det er installert. I den danske DRAGSTED pkt. 1.2.2 sammenholdt med bilag 6 går det to måneder fra installasjon til levering anses for å ha skjedd.

KDL K94 bruker ikke betegnelsen leveringsdag, men sier i stedet godkjennelsesdag. Godkjennelsesdag er i definert som «Den dag da godkjent leveranseprøve er gjennomført, og Kunden skriftlig har godkjent prøven». For øvrig henvises det til fremdriftsplan i bilag. Etter denne avtalen anses levering for å ha skjedd etter en relativt kort periode for å gjennomføre en godkjenningsprøve. Det er denne type løsning som synes å være mest vanlig.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: LeveringsplanNext page: Rett til fristforlengelse Next page:

Next page: Rett til fristforlengelse Next page:

Previous page: Previous page: Leveringsplan