Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Kvalitetssikring

Next page:
Previous page: Oppfølging av fremdrift Next page: Kap 9. Levering

Kvalitetssikringen skal ha som mål å sørge for at feil som skjer underveis blir luket ut. Når man kommer så langt som til godkjennelsesprøven, bør denne ideelt sett bare bekrefte at systemet er ferdig og fritt for alvorlige feil.

Det hevdes at utviklet programvare i gjennomsnitt har 3??5 feil pr 1.000 programlinjer. Programmet som styrer en pacemaker må ha 0 feil. Videospill har gjerne 10 feil pr 1.000 linjer, mens det som anses akseptabelt for forretningskritiske applikasjoner er 1 feil pr 1.000 linjer. Telefonsystemet har visstnok 1 feil pr 10.000 linjer, mens man krever at et livskritisk system skal være feilfritt (i praksis mindre enn 1 feil pr 25.000 linjer). En nyutdannet programmerer gjør 200 feil pr 1.000 linjer, mens en dyktig programmerer gjør færre enn 10 feil pr 1.000 linjer.(84)

Første trinn i en prosess bør være dokumentgransking. Det hevdes at det i gjennomsnitt er en alvorlig feil pr 3. side i en kravspesifikasjon. Deretter må man teste modulene, teste integrasjon mellom modulene og teste det ferdige systemet.

Det finnes ulike systemer for kvalitetssikring. I praksis synes ISO 9000-3 å ha blitt det dominerende kvalitetssikringsstandarden ved systemutvikling. Jeg anser ikke en jurist for å være den rette til å vurdere kvalitetssikringssystem ved systemutvikling. Men man skal påse at det i kontrakten er klart hva slags prosedyrer som skal følges. Hvis avtalte kvalitetssikringsprosedyrer ikke følges, kan dette bli ansett som et forsettlig kontraktsbrudd,(85) slik at leverandøren ikke kan påberope seg kontraktens ansvarsbegrensninger, se nærmere avsnitt 27.6. I SSA U97(utk) pkt. 3.7 henvises det til bilag. KDL U97 har ingen bestemmelser om kvalitetssikring.

Jeg har ikke ubetinget tillit til kvalitetssertifisering. En bedrift, hvis navn skal forbli unevnt, fikk sin ISO 9000 sertifisering uten at noen av prosedyrebeskrivelsene hadde vært vurdert av bedriftens jurister. Da juristene senere gikk igjennom dette, måtte de bare si at slik kan man ikke gjøre det, uansett hva ISO-standard og sertifiserende organ måtte mene. Om dette skyldtes feil i standarden eller at sertifiseringsprosedyrene ikke ble kvalitetssikret, vet jeg ikke. Men resultatet var i alle fall ikke tillitvekkende.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Oppfølging av fremdriftNext page: Kap 9. Levering Next page:

Next page: Kap 9. Levering Next page:

Previous page: Previous page: Oppfølging av fremdrift