Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Løsnings-/design spesifikasjon

Next page:
Previous page: Hovedpunkter i en kravspesifikasjon Next page: De enkelte elementer i ytelsen

Med dette siktes til en spesifikasjon av hvordan en leverandør vil møte de krav som stilles til systemet. I praksis vil løsningsspesifikasjonen ofte være en prinsippskisse (flytdiagram), som suppleres med listen over alle de enheter som skal leveres.

En løsningsspesifikasjon vil f.eks. kunne angi om leverandøren har basert seg på klient-tjener løsninger, hva slags operativsystem som benyttes, nettverksarkitektur, utviklingsverktøy og utviklingsmetodikk, osv. Det er i praksis vanskelig å trekke en klar grense mellom krav- og løsningsspesifikasjon.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Hovedpunkter i en kravspesifikasjonNext page: De enkelte elementer i ytelsen Next page:

Next page: De enkelte elementer i ytelsen Next page:

Previous page: Previous page: Hovedpunkter i en kravspesifikasjon