Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Kravspesifikasjon som del av kontrakten

Next page:
Previous page: Kundespesifikasjon eller omforenet spesifikasjon Next page: Hovedpunkter i en kravspesifikasjon

Det er som regel hensiktsmessig å gjøre kravspesifikasjonen til en del av kontrakten. Kunden vil på denne måten sikre seg at leverandøren forplikter seg i forhold til det kunden har bedt om, og ikke i forhold til det leverandøren ønsker å selge. Leverandøren vil da måtte innestå for at han er i stand til å levere i henhold til spesifikasjonen. På den annen side kan ikke kunden hevde at man egentlig har avtalt noe annet og mer enn det som står i spesifikasjonen.

Dersom man utarbeider en omforenet kravspesifikasjon bør denne alltid tas inn som en del av kontrakten. Men også der man går ut fra en kundespesifikasjon med svar i form av løsningsspesifikasjon, slik man har gjort i SSA K95 pkt. 1.1, vil dette normalt være den mest hensiktsmessige løsningen.

Dersom leverandørens løsningsspesifikasjon har store avvik fra kundens kravspesifikasjon kan det virke uryddig om begge dokumentene inngår i kontrakten. Men svaret er i tilfelle ikke å utelate spesifikasjonen, men heller å revidere den med sikte på å komme fram til en omforenet spesifikasjon.

Hvis spesifikasjonen ikke gjøres til en del av kontrakten vil den fortsatt ha betydning for å fastslå leverandørens plikter. Men den vil da bare være et tolkingsmoment, og ikke direkte forpliktende. Se som eksempel 1990-11-04 Voldgift,(75) hvor kundens forespørsel (anbudsinnbydelse) ble tillagt mindre vekt siden den ikke var gjort til en del av kontrakten.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kundespesifikasjon eller omforenet spesifikasjonNext page: Hovedpunkter i en kravspesifikasjon Next page: