Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Innledning

Next page:
Previous page: Kravspesifikasjon Next page: Kundespesifikasjon eller omforenet spesifikasjon

En kravspesifikasjon er det dokument hvor man angir hvilke krav som stilles til et system, og dermed hvilke egenskaper systemet skal ha. Man vil gjerne angi hvilke oppgaver systemet skal løse, hva slags teknisk infrastruktur det skal passe sammen med, hva slags utstyr og operativsystemer som skal benyttes, hva slags eksisterende utstyr det skal fungere sammen med, kapasiteter, osv. Spesifikasjonen er utgangspunktet for å avgjøre hva som skal leveres i henhold til kontrakten, og dermed for å vurdere hva leverandøren må yte for ikke å misligholde kontrakten. Den er derfor viktig som arbeidsgrunnlag for de som skal levere i henhold til kontrakten, og den er et sentralt dokument om man skal avgjøre om det foreligger en mangel eller ikke. Se nærmere om kravspesifikasjonens betydning for mangelsvurderingen i avsnitt ?.

En kravspesifikasjon kan være mer eller mindre detaljert, alt etter hvor omfattende og komplisert system som skal leveres, og hvor mye arbeid som skal gjøres. Når kunden henvender seg til leverandøren, er det gjerne en kravspesifikasjon som er utgangspunktet for innhenting av tilbud.(71) Om man sammenligner med entrepriseretten, vil kravspesifikasjonen være omtrent på nivå med det som der kalles prosjektprogram.(72) Den er ikke på langt nær så detaljert som entrepriserettens anbudsdokumenter.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: KravspesifikasjonNext page: Kundespesifikasjon eller omforenet spesifikasjon Next page:

Previous page: Previous page: Kravspesifikasjon