Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Innledning

Next page:
Previous page: Kap 7. Hovedelementer i spesifikasjonen Next page: Anskaffelsens formål

Spesifikasjonen vil normalt ha fire hovedelementer:

* Anskaffelsens formål,

* krav til egenskaper ved det som skal leveres,

* angivelse av hvilken løsningsmodell og hvilke metoder som er valgt, og

* angivelse av hvilke produkter og tjenester som skal leveres.

Hvor stor vekt man vil legge på de ulike elementene, vil variere etter hva slags leveranse det dreier seg om. Ved en kurant leveranse av «bokser» kan det være tilstrekkelig å angi hvilke produkter som skal leveres.

Ved utvikling er det derimot ikke mulig å spesifisere ytelsen ved henvisning til eksisterende produkter. Her vil man måtte nøye seg med å spesifisere anskaffelsens formål og hvilke egenskaper systemet skal ha. Videre vil man spesifisere løsningsmodell, de viktigste utviklingsverktøy, utviklingsmetode m.m.

Jeg har valgt å dele inn drøftelsen slik at jeg først behandler formålsangivelse ( avsnitt 7.2). Deretter behandles krav til egenskaper under overskriften kravspesifikasjon ( avsnitt 7.3). Etter dette har jeg tatt med en kort drøftelse av løsnings- eller designspesifikasjon ( avsnitt 7.4avsnitt 7.4). Deretter gjennomgås de enkelte elementer som en IT-leveranse typisk kan bestå av ( avsnitt 7.5). Visse avtaler reiser særlige spørsmål, som behandles særskilt. Dette er konsulentavtaler (), tilpasnings- og utviklingsavtaler () og vedlikehold/programservice ().

Spesifikasjonene i en kontrakt vil ikke nødvendigvis ha en systematikk hvor man først angir formål for det hele, deretter krav til hele leveransen, osv. Formålsangivelsen vil vanligvis være overordnet for hele leveransen. Men under dette kan en form for matrise-systematikk ofte være hensiktsmessig. I praksis innebærer det at spesifikasjonen splittes opp slik at man angir krav, løsning og levert enheter for maskiner med operativsystem, tilsvarende for nettverk, for standard programmer, for tilpasninger, for opplæring osv.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Kap 7. Hovedelementer i spesifikasjonenNext page: Anskaffelsens formål Next page:

Next page: Anskaffelsens formål Next page:

Previous page: Previous page: Kap 7. Hovedelementer i spesifikasjonen