Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Produktkontrakter

Next page:
Previous page: Definisjonskataloger Next page: Kap 5. Kort om tolking av avtaler

En leverandør kan bygge sin kontraktsstrategi opp omkring standardkontrakter for de enkelte produkter eller produktkategorier. På denne måten kan man få en regulering som er konkret utformet i forhold til den aktuelle ytelse, og man risikerer ikke at den standardkontrakt man bruker ikke passer. Hvis man ikke har et alt for stort produktspekter, vil en leverandør kunne administrere slike kontrakter uten alt for store kostnader.

Ser man det fra kundens side, har en slik strategi noen flere ulemper. Kunden må ikke bare forholde seg til ulike leverandørers vilkår, men må også se på hvilke vilkår som gjelder for det enkelte produkt. Men dette kan oppveies av fordelene ved kontrakter som er egnet til formålet, forutsatt at de har en rimelig balansert utforming.

I praksis vil de fleste måtte ha flere standardkontrakter dersom disse skal ha noen særlig verdi. Det er ikke hensiktsmessig å benytte de samme vilkår ved levering av standard bokser og ved totallevering av et større system. Så det blir et spørsmål om i hvor stor grad man skal spesialisere sine kontrakter.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: DefinisjonskatalogerNext page: Kap 5. Kort om tolking av avtaler Next page:

Next page: Kap 5. Kort om tolking av avtaler Next page:

Previous page: Previous page: Definisjonskataloger