Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Ordinær drift etter levering

Next page:
Previous page: Installasjon, levering og testing Next page: Kap 4. Kontrakter og kontraktsbruk

Når systemet er overtatt, går man inn i en ordinær driftsfase. Kontrakten vil da for det alt vesentlige være oppfylt. Men leverandøren vil fortsatt ha et mangelsansvar og han kan ha påtatt seg en garantiforpliktelse. I praksis vil leverandøren i denne perioden komme til å måtte utbedre mangler ved det som er levert. Leverandøren kan også ha påtatt seg en plikt til å opprettholde kompetanse, delelager, m.v.

I noen tilfeller vil man også inngå en vedlikeholds- eller servicekontrakt. Dette innebærer at partene bindes sammen gjennom løpende kontraktsmessige forpliktelser også etter at hovedytelsen er levert.

Endelig vil partene i praksis ofte komme til å fortsette samarbeidet gjennom utvidelser, utskiftinger, videreutvikling, m.v.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Installasjon, levering og testingNext page: Kap 4. Kontrakter og kontraktsbruk Next page:

Next page: Kap 4. Kontrakter og kontraktsbruk Next page:

Previous page: Previous page: Installasjon, levering og testing