Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Installasjon, levering og testing

Next page:
Previous page: Utviklingsfase Next page: Ordinær drift etter levering

Hvis kunden selv skal stå for installasjonen, gir installasjons- og leveringsfasen ingen kontraktsmessige problemer. Man må bare sørge for at leveringssted og -tid blir klart angitt i avtalen.

Er det derimot leverandøren som har ansvaret for installasjon, må man sørge for at partenes plikter i forbindelse med installasjon, levering og testing blir avklart i kontrakten. I denne fasen vil begge parter ha oppgaver som må være utført til rett tid. Hvis f.eks. installasjonsstedet ikke er klargjort eller kabling ikke er foretatt når leverandøren etter avtalen skal påbegynne installasjonen, vil det ikke være mulig å komme i mål til rett tid. Resultatet blir forsinkelse. Men dersom dette skyldes at kunden ikke har oppfylt sine plikter, vil det være en forsinkelse som skyldes kundens forhold, og som følgelig ikke kan gjøres gjeldende mot leverandøren. For at det ikke skal oppstå misforståelser om hvem som skal gjøre hva, og for å unngå konflikter om hvem som er skyld i eventuelle forsinkelser, bør man sørge for å få satt opp en leveringsplan hvor det angis hva hver av partene har ansvar for, og frister for når de enkelte oppgaver skal være utført, se nærmere kapittel 9.

I denne fasen må man også på en eller annen måte kontrollere at leveransen er slik at kunden kan akseptere den. Man må derfor ta stilling til hvordan man skal teste, hvilke plikter partene eventuelt skal ha, og hvilke virkninger testen skal ha for forholdet mellom partene. Dette er nærmere behandlet i kapittel 10.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: UtviklingsfaseNext page: Ordinær drift etter levering Next page:

Next page: Ordinær drift etter levering Next page:

Previous page: Previous page: Utviklingsfase