Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Utviklingsfase

Next page:
Previous page: Valg av leverandør - kontraktsinngåelse Next page: Installasjon, levering og testing

Ved mange leveranser vil man gå inn i en utviklingsfase etter at man har valgt leverandør og inngått en avtale. Dersom det som skal leveres bare er standardprodukter, vil man ikke få noen slik fase. Men hvis det skal utvikles spesielle programmer, eller det skal foretas tilpasninger av noe omfang, vil man nå gå inn i en fase hvor løsningen skal utvikles. For større leveranser vil man i praksis få en utviklingsfase, fordi man som regel vil foreta presiseringer og endringer i den opprinnelige spesifikasjonen, selv om dette opprinnelig ikke var forutsatt.

En gjennomarbeidet prosjektplan og kontrakt vil være en plan for et slikt arbeid. Det er viktig at man holder seg til den avtalte planen, og at man klargjør og dokumenterer eventuelle endringer og avvik underveis i prosessen.

I denne fasen vil det være nødvendig å treffe en rekke beslutninger om gjennomføringen av prosjektet. Man vil måtte foreta endringer og presiseringer av hva som skal utvikles og leveres, selv om man opprinnelige kanskje hadde ambisjoner om å spesifisere en løsning som man kunne holde fast ved. For at man skal kunne gjennomføre prosjektet på en god måte, er man avhengig av at begge parter følger opp utviklingen. Dette krever at man etablerer et bindende samarbeid mellom leverandør og kunde, og man må etablere prosedyrer for å treffe de nødvendige beslutninger. Endelig må man sørge for at de beslutninger som treffes og de tilleggsavtaler som inngås blir dokumentert på en slik måte at det i ettertid ikke er tvil om hva man har avtalt under prosjektets gang. Endringer er nærmere drøftet i kapittel 14, mens prosjektorganisering behandles i kapittel 8.

Det kan også være grunn til å ta inn bestemmelser i avtalen som gjør det mulig for kunden å trekke seg fra prosjektet uten at det foreligger hevningsgrunn. Man kan avtale en form for avbestillings- eller oppsigelsesadgang, se nærmere kapittel 15.

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: Valg av leverandør - kontraktsinngåelseNext page: Installasjon, levering og testing Next page:

Next page: Installasjon, levering og testing Next page:

Previous page: Previous page: Valg av leverandør - kontraktsinngåelse