Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

IT-kontrakter (bok)

Next page:
Previous page: IT-kontrakter Next page: Forord

Kontraktsregulering – IT-kontrakter

Min bok om IT-kontrakter fra 1997 er utsolgt fra forlaget. Boken er overmoden for revisjon. Markedet har endret seg mye i løpet av de årene som har gått siden boken ble skrevet. Men det er andre prosjekter som står foran dette i køen, så jeg gir ingen antydninger om når en revidert versjon eventuelt kan tenkes å foreligge. I mellomtiden har jeg valgt å gjøre den eksisterende utgaven tilgjengelig på denne måten.

Oslo, mai 2004/september 2007 Olav Torvund

Noen bøker om IT-kontrakter


More >>
The Managers Guide to Understanding Commonly Used Contract Terms: Comm
RefNr: 0852977581
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Kontrakter for utvikling av programvare
Boka tar for seg utviklingskontrakter for dataprogramvare.
RefNr: 9788202196912
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
The Outsourcing Revolution: Why it Makes Sense to do it Right: Why It
The Outsourcing Revolution" features case studies detailing how specific companies planned, implemented, and are managing BPO. Results from surveys of more than 1,500 companies provide real data on what organizations around the world are doing and why, as well as what does and doesn't work.
RefNr: 0793192145
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

More >>
Outsourcing: The Legal Contract
Providing an introduction to outsourcing, this title identifies and discusses the main aspects which should be specified in the contract and indicates the factors which facilitate a successful outsourcing relationship.
RefNr: 1841523607
Bestill fra:
Amazon UK
Amazon US
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om IT-kontrakter.


Previous page: Previous page: IT-kontrakterNext page: Forord Next page:

Next page: Forord Next page:

Previous page: Previous page: IT-kontrakter