Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Forbrukerkjøpsloven og digitale ytelser

Next page:
Previous page: Nettsvindel og og annen svindel med betalingskort Next page: IT-kontrakter

Forbrukerkjøpslovens anvendelse ved levering av digitale ytelser

Dette er en utredning gjort for Justistdepartementet. Utredningen er tilgjengelig på Justisdepartementets nettsider.

Noen bøker om E-handel


More >>
Elektronisk forvaltning i Norden
Praksis, lovgivning og rettslige utfordringer. I denne boken drøfter artikkelforfatterne utvalgte problemstillinger med relevans for alle forvaltningsorganer som vil omstille virksomheten ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
RefNr: 9788245005547
Bestill fra:
Bokkilden

More >>
Digitale sertifikater og sertifikattjenester
Roller, oppgaver og ansvar : en tillitsorientert tilnærming til sertifikatutstederens villedningsansvar. Boka henvender seg først og fremst til jurister, men kan også være relevant for IT-konsulenter og andre som arbeider med informasjonssikkerhet og løsninger for elektronisk signatur og identitetsforvaltning.
RefNr: 9788245005899
Bestill fra:
Bokkilden

Gå hit for full oversikt over bøker om E-handel.


Previous page: Previous page: Nettsvindel og og annen svindel med betalingskortNext page: IT-kontrakter Next page:

Next page: IT-kontrakter Next page: