Nye b√łker


Mer >>
Flere nye b√łker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Opphavsrett


Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.
Level: , 459 pages
RefNr: 9788215007298
Bestill fra:
Bokkilden
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Forfatter: Ole Andreas Rognstad

Immaterialerett, Generelt

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Next page: B√łker - genre Next page:

Previous page: Previous page: Pengekravsrett