For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

4.5 Opprinnelig eller endret skikkelse ...

Next page:
Previous page: 4.4 Tilgjengeliggjøring for allmennheten Next page: 4.6 Ideelle rettigheter

4.5 ... i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk.

Eneretten omfatter også å fremstille eksemplar og gjøre verket tilgjengelig i endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk. Også dette følger av § 2 første ledd. En filmatisering eller dramatisering av en roman er en bearbeidelse. Det samme er et arrangement av et musikkstykke. Lager man prospektkort med Gustav Vigelands Sinnataggen, da fremstiller man eksemplar av verket Sinnataggen.

Et åndsverk er ikke bare vernet mot kopiering, men også mot ettergjøring. Det er dette som i mer folkelig terminologi omtales som plagiat. Når noe skal regnes som ettergjøring og når det er et nytt og selvstendig verk, er en vanskelig vurdering. Vi kommer noe tilbake til dette nedenfor i avsnitt 4.7.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: 4.6 Ideelle rettigheter Next page:

Previous page: Previous page: 4.4 Tilgjengeliggjøring for allmennheten