For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Spørsmål 4b

Next page:
Previous page: Spørsmål 4a Next page: Spørsmål 5

Spørsmål 4b: Om vi forutsetter at navnebruken er en opphavsrettskrenkelse, kunne man da ha krevd erstatning?

Jeg ser at det nok ikke var så lurt å dele spørsmål 4b og 5, og mange har også diskutert dem under ett. Om vi holder oss til spørsmålene slik de faktisk er stilt, så blir spørsmål 4b om hvorvidt RHCP kunne ha krevd erstatning, mens spørsmål 5 er om hvordan eventuell erstatning skulle beregnes.

Erstatningsbestemmelsen er åvl § 55. Denne viser til til § 54, men § 54 sier stort sett nokså generelt at man kan straffes for å overtre loven, og § 55 sier da at man kan kreve erstatning for det samme. Det er mye som kan sies om forholdet mellom §§ 54 og 55, men det går langt ut over hva som behandles innenfor RINF 1200, så det lar jeg ligge.

Svaret på 4b er dermed så enkelt som at de kan kreve erstatning i medhold av åvl § 55.

Next page: Spørsmål 5 Next page:

Previous page: Previous page: Spørsmål 4a