For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Spørsmål 3

Next page:
Previous page: Spørsmål 2 Next page: Spørsmål 4a

Spørsmål 3: Hvis vi tenker oss at dette hadde skjedd i Norge, kunne man da etter norsk opphavsrett ha vunnet fram med bruken av navnet på TV-serien krenker Red Hot Chili Peppers?? opphavsrett?

Spørsmålet gjelder bruk av navnet, det er ikke noen påstand om at Red Hot Chili Peppers' verk er plagiert.

Når dette skal vurderes med utgangspunkt i opphavsrett blir spørsmålet om ordet "californication" er opphavsrettslig vernet. Dette nok et spørsmål som ikke har vært tatt opp direkte i undervisningen. Men det blir et spørsmål om en nedre grense for hva som kan være et åndsverk.

Et enkeltord er ikke opphavsrettslig vernet. Som svar på oppgaven er det tilstrekkelig å konstatere dette.

Mange drøfter oppgaven med utgangspunkt i åvl § 46. Jeg må innrømme at det ikke var dette jeg tenkte på da jeg laget oppgaven. Men jeg ser at dette også er et relevant spørsmål slik oppgaven er formulert. § 46 er en bestemmelse som gjelder villedende markedsføring mer enn ettergjøring eller tilgjengeliggjøring av verket.

§ 46 setter ikke noe forbud mot å bruke en tittel som andre har benyttet. Det er bare hvis navnebruken er egent til å "fremkalle forveksling med tidligere offentliggjort verk eller dets opphavsmann". I dette tilfelle må det være eventuell forveksling av verket, ikke av opphavsmannen som kan være problemet. Spørsmålet er altså om TV-serien kan forveksles med CDen og/eller tittelsporet.

Jeg må innrømme at jeg ikke ser mye på TV-serier, og jeg har ikke sett en eneste episode av TV-serien "Californication". Men jeg har vanskelig for å tro at noen som ser TV-serien eller leser en omtale av den vil kunne forveksle denne med CDen fra Red Hot Chili Peppers eller tittelsporet. Om dette er en riktig vurdering, så er tittelbruken heller ikke i strid med § 46.

Om vi går litt tilbake til opphavsrettslig vern av ord, så innser en lett at opphavsrettslig vern av ord ville gi et ganske håpløst resultat. Opphavsmannen har enerett til å fremstille eksempar av verket og å gjøre det tilgjengelig for allmennheten. Hvis noen hadde hatt opphavsrett til ordet "Californication", så ville det ha vært en opphavsrettskrenkelse hver gang noen fremstiller eksemplar av ordet, f.eks. i en plateanmeldelse eller omtale av TV-serien, og det ville være en opphavsrettskrenkelse når jeg bruker ordet i omtale av en eksamensoppgave som jeg gjør nå.Når det gjelder selve eksamensoppgaven kunne vi ha sluppet unna med § 13a, men da måtte vi ha betalt for bruken. (Dette til orientering og ettertanke, det er ingen grunn til å diskutere dette i en eksamensbesvarelse).

Kan kan få varmerkebeskyttelse for navn. Det er ikke slik at hvem som helst kan kalle et produkt "Coca Cola". Men varemerker holder vi utenfor i denne sammenhengen.

Next page: Spørsmål 4a Next page:

Previous page: Previous page: Spørsmål 2