For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Nye bøker


Mer >>
Flere nye bøker

Gå til "bokhandelen"

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Spørsmål 2

Next page:
Previous page: Spørsmål 1 Next page: Spørsmål 3

Spørsmål 2: Kan han stille ut bildene uten å innhente samtykke fra de personene som er avbildet?

I dette spørsmålet gjelder det først og fremst å finne fram til åvl § 45c om retten til eget bilde. Finner man denne har man langt på vei løst oppgaven. I den aktuelle saken er det fotografier av personer. Disse fotografiene gjengis offentlig. (Vi kan her merke oss at det i bestemmelsen står "gjengis eller vises", og dermed slipper man unna spørsmålet om de gjengis ved visning eller på annen måte.)

Bildene kan bare gjengis offentlig med de avbildede personers samtykke. Slikt samtykke foreligger ikke.

I bestemmelsen er angitt noen unntak hvor samtykke ikke er nødvendig.Det er tilstrekkelig å konstatere at ingen av disse er oppfylt. Om man vil diskutere innholdet i noen av unntakene bør dette begrenses til de to første. Det er ikke nødvendig, og gjør man det bør det være kort.

Bilder av halvnakne jenter som har vist seg fram på internett har ikke "aktuell og allmenn interesse". Enkelte er innom at debatten rundt bildene har aktuell og allmenn interesse, men det kan ikke i seg selv begrunne at bildene vises.

Hensikten med utstillingen er ikke å vise fram de enkelte jentene, men å vise et fenomen i tiden, presentert på en måte som i alle fall kunstneren selv anser som kunst. Men hovedinnholet i de bildene som presenteres er de personer som er avbildet, uansett hva som har vært hensikten med utstillingen.

Noen er innom at de som er avbildet allerede har tillatt at bildene gjengis offentlig ved at de har lagt bildene ut på nettet. Men man må samtykke til den enkelte offentliggjøringen. At man har tillatt offentlig gjengivelse i en sammenheng betyr ikke at bildene dermed kan gengis fritt i alle andre sammenhenger.


Opphavsrett


More >>
Forfatter: Ole Andreas Rognstad
Boken gir en fremstilling av opphavsretten i vid forstand, det vil si vernet for åndsverk og nærstående prestasjoner. I tillegg behandles tilgrensende områder som vederlagsordninger og vernet for private håndteringssystemer.

Det redegjøres for opphavsrettens historikk og begrunnelse, og hovedtrekkene i åndsverklovens regler fremstilles i lys av den internasjonale utviklingen på opphavsrettsområdet. Boken er beregnet på jusstudenter, jurister og andre som i sitt virke berøres av opphavsrettslige problemstillinger. Med litteraturliste og stikkordregister.

Bestill fra:
Bokkilden
Level: , 459 pages RefNr: 9788215007298
Format: Method Medium: Book (hardcover)
Series: Publisher: Universitetsforlaget

Next page: Spørsmål 3 Next page:

Previous page: Previous page: Spørsmål 1