For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Høst 2006 - Oppgavetekst

Next page:
Previous page: Spørsmål II-5 Next page: Generelle kommentarer

Peder Ås er ansatt som markedssjef i Lillevikposten. Lillevikposten er en lokalavis som utgis i papirutgave og på nett. Peder Ås har i lang tid arbeidet med en julekalender. 1. desember lanserer han sin julekalender på lillevikjul.no. I julekalenderen presenteres hver dag julestoff: Bilder, myter, juletradisjoner, bilder, musikk og en del annet. I tillegg var det juleannonser i julekalenderen.

Artiklene om juletradisjoner var i hovedsak basert på Marte Kirkeruds bok ”Våre juletradisjoner”, men Peder Ås hadde skrevet det om slik at han hadde en artikkel hver dag i ”julekalendertiden”. Marte Kirkerud var ikke navngitt, men i et intervju i Lillevikposten fortalte han at han hadde hentet stoffet fra den boken.

Peder hadde gjort opptak fra Terje Nordbys programserie ”Mytekalender” i NRK P2, og hadde gjort programmene for 1. til 24. desember tilgjengelig på sitt nettsted. (Til de som har gått glipp av Mytekalender: Dette er programmer på 10 minutter, hvor Terje Nordby forteller om gamle myter som har tilknytning til den aktuelle datoen.)

Julekalenderen innehold videre julemusikk. Til julaften hadde han valgt Jussi Björlings innspilling av ”O helga natt”. Peder mente at det ikke ble skikkelig jul før han hadde hørt den og en del andre julesanger (som ble presentert tidligere i julekalenderen).

Noen av bildene var Peders egne. Men han hadde også hentet bilder fra Lillevikpostens nettutgave og brukt andre bilder som han hadde funnet på nettet.

For hver dag hadde Peder også inkludert utvalgte lenker til andre nettsteder som han syntes passet for anledningene.

Peders julekalender ble populær. Men det var også en del som reagerte på hvordan han hadde benyttet andres materiale. Diskuter følgende spørsmål:

 1. Marte Kirkerud mente at Peder Ås ikke kunne bruke materiale fra hennes bok uten samtykke. Hun hadde nedlagt et stort arbeid i å finne fram til disse gamle juletradisjonene, og da kunne andre ikke uten videre bruke dette. I alle fall mente hun at Peder burde ha opplyst hvilke kilder han brukte. Peder mente at han bare hadde brukt boken som en kilde til kunnskap, og at dette var noe han fritt kunne gjøre.
  1. Kunne Peder Ås bruke boken, og hadde Marte krav på å bli navngitt?
 2. Både NRK og Terje Nordby krevde at han fjernet opptakene fra ”Mytekalender”, og at Peder også slettet de opptakene han hadde gjort av programmet. Peder mente at gamle radioprogrammer fra NRK måtte være fri, og at de dessuten bare inneholdt gamle myter. (For ordens skyld: Vi er ikke kjent med at noen faktisk har brukt de aktuelle radioprogrammene på en slik måte, og heller ikke at slike krav har blitt fremmet i virkeligheten.)
  1. Må Peder Ås innhente samtykke for å bruke programmene slik han har gjort? Hvem må han i tilfelle innhente samtykke fra?
  2. Kan de kreve at Peder Ås også sletter sine opptak av programmet.
 3. Peder Ås fikk krav fra TONO og GRAMO om betaling av vederlag for bruk av Jussi Björlings innspilling. De krevde vederlag for komposisjonen, for teksten, for utøvende kunstner og plateselskapet. Peder mente at dette var en gammel innspilling av en enda eldre sang, og at han måtte stå fritt til å bruke denne.
  1. Er Peder Ås pliktig til å betale vederlag. I tilfelle til hvem og for hva?
  2. Må han innhente samtykke for å bruke denne innspillingen?
 4. Kunne Peder År fritt bruke bilder fra avisens nettsider og andre bilder som han hadde funnet på nettet?
 5. Kunne han fritt lenke til andre nettsteder?
 6. Lillevikposten mente at de hadde rettighetene til det Peder Ås lagde som ansatt i

Lillevikposten. Peder var uenig i dette, og mente at han sto fritt ti å utnytte dette som han ville. Det sto ikke noe i Peder Ås’ ansettelsesavtale om rettigheter til det Peder Ås skrev eller på annen måte lagde.

Alle spørsmål skal besvares og svarene skal begrunnes.


Noen faktaopplysninger: Teksten til sangen er opprinnelig fransk (Minuit, chrétiens), skrevet av Placide Cappeau som levde fra 1808 til 1877. Musikken er av Adolphe Charles Adam (1803-1856). Den svenske oversettelsen er av Augustin Kock, som levde fra 1886 til 1956. Jussi Björlings innspilling er fra 1959, og han døde i 1960.
 

Next page: Generelle kommentarer Next page:

Previous page: Previous page: Spørsmål II-5