For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Spørsmål 5

Next page:
Previous page: Spørsmål 4 Next page: Spørsmål 6

Spørsmål 5

Spørsmålet lyder:

Kunne han fritt lenke til andre nettsteder?

Lenking er et spørsmål som ennå ikke har fått sin definitive avklaring i norsk rett. Det springende punkt også er er om lenking i seg selv kan regnes som en tilgjengeliggjøring av det som det lenkes til.

Noen har hvedet at dette er en fremføring, og anfører en svensk høyesterettsdom til støtte for dette. Selv mener jeg at Högsta domstolen ikke forsto hvordan lekning fungerer, og at de uansett ikke tok stilling til spørsmålet om hvorvidt lenking i seg selv var en tilgjengeliggjøring eller ikke. Og de som med bred penn har sagt at dommen sier at lekning er tilgjengeliggjøring i form av fremføring verken har forstått dommen eller hvordan lenking fungerer. Men dette er en type juridisk diskusjon som ingen venter at studenter på Digitale medier skal gå inn i.

Den norske dommen in napster.no saken tok ikke stilling til spørsmålet. I denne dommen mente Høyesterett at en lenking ville innebære en medvirkning til den tilgjengeliggjøring som allerede hadde funnet sted. Men en medvirkning til opphavsmannens egen tilgjengeliggjøring eller en tilgjengeliggjøring som skjer med opphavsmannens samtykke, er ikke ulovlig. Så en slik forståelse vil gjøre at det bare er ulovlig å lenke til materiale som er gjort ulovlig tilgjengelig på nettet.

Det er et moment at en lenke bare er en henvisning (adresseopplysning), og at det er en forutsetning for internetts funksjonsmåte. Dette, sammen med at det er en viss uenighet om spørsmålet, er det viktigste i denne saken.

Dommer som er avsagt i den senere tid peker entydig i retning av at lenking er tillatt.

Jeg sier uten forbehold at lenking ikke er en tilgjengeliggjøring, og at det er tillatt. Men jeg vet at ikke alle er enig, og det er selvsagt ikke noen feil at studenter er mer forsiktig i sine uttalelser og konklusjoner enn hva jeg er når "de lærde strides".

Next page: Spørsmål 6 Next page:

Previous page: Previous page: Spørsmål 4