For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Spørsmål 4

Next page:
Previous page: Spørsmål 3 Next page: Spørsmål 5

Spørsmål 4

Spørsmålet lyder:

Kunne Peder ?r fritt bruke bilder fra avisens nettsider og andre bilder som han hadde funnet på nettet?

Her som alltid på dette området må vi først starte med å avklare om bildene er beskyttet.

Noen har foretatt den presiseringen at de antar at det dreier seg om fotografier, og det var selvsagt det som var meningen. Det gir alltid litt bonus om man ser slike spørsmål. De fleste har gjort som meg, og tatt det som en selvfølge at det var fotografier.

Fotografier er vernet etter et tosporet system. ?ndsverkloven § 43a gir et vern for fotografiske bilder. Dette er fotografier som ikke har et tilstrekkelig kunstnerisk nivå til at de kan regnes som åndsverk. Det er med andre ord slike bilder som mange av oss tar på ferie, på fester, osv. Dersom fotografiet har verkshøyde vil det også være vernet som et åndsverk. Det er bra om man ser både vernet for fotografisk bilde og opphavsrettslig vern. Men det er ingen grunn til å gå inn i en diskusjon om grensen mellom dem -- et spørsmål som i praksis er svært vanskelig å håndtere.

I oppgaven står det at noen av bildene var Peder ?s' egne bilder. Men det spørres strengt tatt bare etter de bildene han har tatt fra avisens nettutvgave og som han ellers har funnet på nettet.

Både åndsverkloven § 43a og opphavsretten gir fotografen (opphavsmannen der der aktuelt) enerett til eksemplarfremstilling og til å gjøre bildet tilgjengelig for allmennheten. Problemstillingene er her de samme som under spørsmål 2.

Den viktigste forskjellen mellom de to verneregimene er vernetidens lengde. Dersom det er et fotografisk bilde (ikke åndsverk) kunne Peder ?s ha brukt bilder fra første halvdel av 50-tallet og tidligere for å vise "jul før i tiden", forutsatt at fotografen har vært død i mer enn 15 år. Er det et åndsverk vil vernetiden være lenger. Da må man tilbake til 30-tallet for å finne bilder som muligens har falt i det fri, forutsatt at det har gått mer enn 70 år siden utløpet av opphavsmannens (fotografens) dødsår. Men dette er spørsmål som ikke er reist i oppgaven, og som det derfor ikke er noen grunn til å diskutere i oppgaven.

Noen diskuterer om Peder ?s kunne bruke bilder i medhold av åndsverkloven § 23 eller § 23a. Men Peder ?s' julekalender er ikke en " kritisk eller vitenskapelig fremstilling", og det er heller ikke "aviser, tidsskrifter og [eller] kringkasting". Tidligere års julestemning i Lillevik er heller ikke dagshending. Det er derfor ganske klart at ingen av disse bestemmelsene kan komme til anvendelse. Det er så klart at det ikke er noen grunn til å ta opp spørsmålet. Velger man likevel å ta det opp, bør det gjøres kort.

Noen tar opp spørsmål rundt det som er avbildet eller de personer som er avbildet, noe som også vil kunne ha relevans i forhold til Peders egne bilder. Det vil da være spørsmål om åndsverkloven § 24, samt retten til eget bilde etter åndsverkloven § 45c.

Dette er et perifere spørsmål, og oppgaven sier ikke noe om at noen har reist noen krav på dette grunnlaget. Det er derfor ingen grunn til å diskutere dette.

Enkelte er innom at det finnes billedbaser som tillater folk å bruke bildene fritt, eller i alle fall ganske fritt. Dette er ikke påberopt i oppgaven, og da er det ingen grunn til å drøfte dette. Men om man likevel er innom dette, så må man forstå at dette i så fall skjer ved at rettighetshaver har gitt sitt samtykke til slik bruk. Det betyr ikke at bildene ikke er vernet. Går man inn i denne diskusjonen, er det nok en betydelig risiko for at det eneste man oppnår ved å bruke tid på å diskutere et perfiert spørsmål er å avsløre sin manglende innsikt, slik jeg nevner i den innledende delen.

Endelig er det noen som tar tak i at Peder ?s var ansatt i Lillevikposten og at han bruker bilder derfra. Men han insisterer på at hans julekalenderprosjekt er privat, og det har ikke noe med avisen å gjøre. Heller ikke avisen kunne uten videre ha brukt bilder tatt av egne ansatte til noe annet en avisen, eventuelt også avisens nettutgave. Det er derfor ingen grunn til å ta opp dette.

Peder må ha samtykke fra fotografene for å kunne bruke deres bilder.

Next page: Spørsmål 5 Next page:

Previous page: Previous page: Spørsmål 3