For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

2004H - oppgavetekst

Next page:
Previous page: Eksamen Next page: Spørsmål I-1

Digitale medier - RINF 1200. Eksamensoppgave høst 2004.

Oppgave I

Marte Kirkerud studerer opphavsrett ved universitetet i Oslo. På hjemmesiden sin, som er åpen for alle, samler hun en del informasjon om faget. Drøft og ta stilling til om hun har lov til følgende:

Å scanne og laste opp (på sin egen side) en artikkel om opphavsrett skrevet av en kjent professor.

Å skrive en oppsummering med egne ord av de opplysninger som fremkommer i lærebokens kapittel om lånereglene.

Å kopiere og laste opp (på sin egen side) hele åndsverkloven.

Å kopiere "napster.no-dommen", skrive inn sine egne kritiske kommentarer i dokumentet og deretter og laste det opp på sin egen side.

Å lenke til en pensumartikkel som foreleseren selv har skrevet og lagt ut på Internet.

Oppgave II

Peder Ås hadde i flere år samlet på oppskrifter og annet matstoff. Peder var lidenskapelig opptatt av mat, og han jobbet også som produktutvikler i ferdigmatselskapet Gomat AS. I løpet av det siste året hadde han stått for utviklingen et digitalt oppslagsverk om gourmetmat. Arbeidet med oppslagsverket hadde inngått i Peders sedvanlige arbeidsoppgaver som produktutvikler, og det var Gomat AS som hadde båret alle investeringer forbundet med prosjektet.

Oppslagsverket inneholdt først og fremst 500 spesielt utvalgte gourmetoppskrifter, som Peder hadde plukket ut, ut fra strenge kvalitetskriterier. I tillegg inneholdt oppslagsverket en rekke filmklipp av Peder idet han tilberedte ulike retter fra oppskriftssamlingen. Filmopptakene var gjort av Peders nære venn, gastronomen og hobbyfilmfotografen Marte Kirkerud. Peder hadde tillatt seg å konvertere filmklippene og lagre dem digitalt en gang han hadde fått låne Martes opptak for gjennomsyn. Oppslagsverket inneholdt videre en rekke skjønnlitterære historier om mat, skrevet av ulike forfattere som etter Peders mening beskrev lidenskap for mat på en treffende måte. Det dreide seg i alt om 7 ulike forfattere. Historiene hadde Peder scannet fra bøker han selv hadde i sin samling. Dessuten inneholdt oppslagsverket en del fakta om ulike råvarer som kjøtt, fisk, kryddersorter osv. Dette var fakta som Peder hadde funnet i ulike matleksika og kokebøker.

Etter at utviklingsarbeidet var fullført, presenterte Peder det elektroniske oppslagsverket for sin sjef, Lars Holm. Holm, som også var litt av en matentusiast, "tente" på konseptet og ønsket å gå videre med det. Det ble besluttet at oppslagsverket skulle ferdigstilles slik at det kunne legges ut for salg i butikkhyllene til julerushet.

I sin ansettelsesavtale hadde Peder en klausul om at "opphavsrett og andre rettigheter til det som skapes av den ansatte under arbeid for Gomat AS" tilfalt selskapet.

Drøft og ta stilling til følgende spørsmål:

  1. Hvilken beskyttelse etter åndsverkloven er aktuell for selve oppslagsverket?
  2. Hvem er det som innehar rettighetene til selve oppslagsverket?
  3. Trenger Gomat AS samtykke fra noen utenfor selskapet for å kunne legge det digitale oppslagsverket ut for salg? Hvem må i så fall samtykke og hvorfor?
  4. Kan Peder kreve å bli navngitt som skaper av oppslagsverket?

En stund etter at produktet ble lagt ut for salg utga konkurrenten til Gomat AS, Gladmat AS, en gourmetkokebok som inneholdt ren avskrift av oppskriftene fra Peders digitale oppslagsverk. Det var ikke blitt innhentet noen form for samtykke forut for lanseringen av kokeboken.

  1. Har Gladmat AS gjort noe ulovlig (begrunn svaret)?

Next page: Spørsmål I-1 Next page:

Previous page: Previous page: Eksamen