For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Spørsmål I-1

Next page:
Previous page: 2004H - oppgavetekst Next page: Spørsmål I-2

Oppgave I

Spørsmål 1

? scanne og laste opp (på sin egen side) en artikkel om opphavsrett skrevet av en kjent professor.

MK vil her gjøre tre opphavsrettslig relevante handlinger:

  • Hun fremstiller først et eksemplar gjennom scanningen.
  • Deretter fremstiller hun et nytt eksemplar når filen lastes opp.
  • Filen gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Det følger av åvl § 2 første ledd at opphavsmannen har enerett til å fremstille eksemplarer. Man kan eventuelt presisere at overføring til innretning som kan gjengi verket er en eksemplarfremstilling i henhold til åvl § 2 andre ledd, og at det derfor ikke er tvil om at den digitale filen som lages ved scanningen er en eksemplarfremstilling. Men det er etter min mening ikke nødvendig å ha med dette.

Når utgangspunktet er at handlingen omfattes av opphavsmannens enerett, må vi se om det er noen bestemmelser som gjør at eksemplarfremstillingen likevel kan være lovlig.

Det er nærliggende å gå til åvl § 12 om eksemplarfremstilling til privat bruk. Man kan for så vidt konstatere at den eksemplarfremstilling som skjer ved scanningen i seg selv kan være lovlig etter åvl § 12. Helt nødvendig er det ikke slik oppgaven er formulert, for et eksemplar som fremstilles for å gjøres tilgjengelig på internett fremstilles ikke til privat bruk. Men det er greit å stoppe ved denne mellomstasjonen, og uansett bør man formulere seg slik at man viser at dette poenget er sett. De fleste, men ikke alle så dette.

Når filen lastes opp på en server slik at det gjørs tilgjengelig på nettet, fremstilles et nytt eksemplar. Dette eksemplaret fremstilles i den hensikt å gjøre det tilgjengelig, så det er åpenbart at dette ikke er til privat bruk. Ingen av kandidatene hadde sett denne andre eksemplarfremstillingen.

Systemene kan være satt opp slik at man ikke behøver å fremstille et nytt eksemplar for å gjøre det tilgjengelig. Slik maskinene ved UiO er satt opp, er den enkeltes nettsted en katalog på hjemmeområdet på serveren. Man kan derfor scanne rett til denne katalogen. Men dette nevnes bare for å understreke at det også finnes situasjoner hvor det faktisk ikke skjer noen slik eksemplarfremstilling. Men det er ikke noen grunn til å gå inn på dette i en eksamensbesvarelse.

Opphavsmannens enerett omfatter også å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten. Det er liten tvil om at en tilgjengeliggjøring på nettet omfattes av eneretten. Skal man være pirkete, så er det eksemplaret på serveren som gjøres tilgjengelig. Når noen så benytter seg av muligheten og leser artikkelen på nettet, skjer det en fremføring av verket. I praksis skapes det også et nytt eksemplar på brukerens maskin. Men det er ikke noen grunn til å gå nærmere inn på disse spørsmålene.

Noen valgte å starte helt på begynnelsen, ved å si at artikkelen måtte oppfylle kravene til åndsverk, at vernetiden ikke måtte ha løpt ut, at det måtte være offentliggjort, m.m. Dette er ikke nødvendig. Det er ikke direkte galt å gjøre det heller. Men man får ikke noen poeng for å gjøre det, og man bruker opp tid som kan burde ha brukt til noe bedre.

Next page: Spørsmål I-2 Next page:

Previous page: Previous page: 2004H - oppgavetekst