For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Spørsmål II-5

Next page:
Previous page: Spørsmål II-4 Next page: Høst 2006 - Oppgavetekst

Spørsmål 5

Har Gladmat AS gjort noe ulovlig (begrunn svaret)?

Man skal her merke seg at Gladmat AS har tatt oppskriftene fra Peders digitale verk. Det står ikke noe om at de har tatt noe annet.

Til spørsmål 3 har jeg sagt at oppskriftene ikke er vernet. Så Gladmat AS og hvem som helst annen kan ta noen oppskrifter å gjengi disse. Men her synes det som om Gladmat AS har tatt alle oppskriftene.

Spørsmålet er om det de har tatt er vernet. Som nevnt til spørsmål 1, så kan selve samlingen være opphavsrettslig vernet dersom utvalg og sammenstilling representerer en tilstrekkelig original skapende innsats. Vi vet egentlig ikke nok til å besvare dette. Men i den grad det gjør det, vil Gladmats gjengivelse være en krenkelse av opphavsretten.

Men uansett vil samlingen som nevnt være vernet etter § 43, slik at gjengivelsen uansett vil representere en krenkelse av dette. Så Gladmat AS har gjort noe ulovlig.

(Det som er viktig å forstå her ?? men som det ikke er noen grunn til å skrive i en eksamensoppgave ?? er at det er samlingen som sådan som her vil være vernet, ikke den enkelte oppskrift som inngår i samlingen.)

Next page: Høst 2006 - Oppgavetekst Next page:

Previous page: Previous page: Spørsmål II-4