For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Spørsmål II-4

Next page:
Previous page: Spørsmål II-3 Next page: Spørsmål II-5

Spørsmål 4

Kan Peder kreve å bli navngitt som skaper av opplsagsverket?

Etter åvl § 3 har Peder krav på å bli navngitt som god skikk tilsier. Retten etter § 3 kan opphavsmannen som hovedregel ikke fraskrive seg. Dette innebærer at selv om opphavsretten er overdratt til Godmat AS, så har han fortsatt krav på å bli navngitt som opphavsmann.

(Det ligger i formuleringen som god skikk tilsier at kravet på navngivelse ikke er absolutt. Det kan tenkes situasjoner hvor det kan være i samsvar med god skikk og gjeng et verk uten navngivelse av opphavsmannen. Men det er det ingen grunn til å gå noe inn på i denne sammenhengen.)

I avdeling for avanserte spørsmål kan man også ta opp at retten til navngivelse gjelder for opphavsrett, men derimot ikke for vern etter åvl § 43 (eller vern for film etter § 45, men det er ikke reist spørsmål om navngivelse av andre enn Peder ?s.). åvl § 43 henviser til en rekke bestemmelser som ?gjelder tilsvarende?. § 2 er nevnt i denne henvisningslisten, mens det ikke er noen tilsvarende henvisning til § 3. Men vi venter ikke at noen skal se dette.

Next page: Spørsmål II-5 Next page:

Previous page: Previous page: Spørsmål II-3