For mer om opphavsrett, les min bok Opphavsrett for begynnere.

Bokomslag

Se mer om boken her.

Geocaching i Norge
Amazon US
In Association with Amazon.co.uk


Previous page:

Spørsmål II-3

Next page:
Previous page: Spørsmål II-2 Next page: Spørsmål II-4

Spørsmål 3

Trenger Godmat AS samtykke fra noen utenfor selskapet for å kunne legge det digitale oppslagsverket ut for salg? Hvem må i så fall samtykke, og hvorfor?

Godmat trenger samtykke fra dem hvis vernede verk blir utnyttet i det digitale verket. Det kan være et poeng å nevne at et samtykke om at P? bruker et materiale i utviklingen av verket, ikke nødvendigvis innebærer et samtykke til at dette selges som en del av verket. Men det blir kanskje litt for spissfindig i denne sammenhengen.

Det man her må gjøre, er å identifisere hva som inngår i verket, og så drøfte disse hver for seg. Foruten Peders innsats, har man følgende:

-Matoppskriftene

-MKs filmklipp

-De skjønnlitterære tekstene

-Faktaopplysninger

Matoppskrifter er i seg selv ikke vernet, så Godmat AS trenger ikke samtykke til å benytte disse.

Slik oppgaven er formulert, er det ikke noe som tyder på at MK har gitt noe samtykke til at hennes filmklipp kan selges som en del av verket. Det eneste som opplyses er at P? en gang har fått låne opptakene til gjennomsyn.

En film kan være vernet som åndsverk. Dette forutsetter at filmen representerer en tilstrekkelig original skapende innsats. Vi har ingen holdepunkter i oppgaven for å avgjøre dette, så vi kan bare konstatere at dette er en mulighet. Når filmklippene gjøres til en del av verket, fremstilles det eksemplar av filmklippene. Og de gjøres tilgjengelig for allmennheten når verket tilbys for salg. Så her må Godmat AS ha samtykke etter åvl § 2.

En film vil også være vernet etter åvl § 45, og her er det ikke noe krav om verkshøyde. Igjen vil det være et vern som er mer begrenset i forhold til opphavsretten, men det har ikke noen betydning som det er grunn til å gå inn på i denne sammenhengen. Så Godmat må uansett innhente samtykke fra Marte.

Det er også noen som trekker inn Peder som en form for medskaper av filmen. Men den som blir filmet vil ikke ha opphavsrett. Man kan få vern for sin prestasjon som utøvende kunstner etter åvl § 42, men det skal nok mye til for at det skal bli aktuelt i en sammenheng som dette.

De skjønnlitterære tekstene er uten tvil åndsverk, og man må innhente samtykke fra de respektive opphavsmenn for å kunne benytte deres verk

Fakta er ikke vernet, så dette kan man bruke fritt uten å innhente noe samtykke.

Både i forhold til oppskriftene og i forhold til fakta gjelder at man ikke har noen plikt til å oppgi kilde.

Next page: Spørsmål II-4 Next page:

Previous page: Previous page: Spørsmål II-2